De Werkplaats voor liefdevolle techniek

en alternatieve energie.  

 

Deze werkplaats is bedoeld als sociaal initiatief om te komen tot acceptabele alternatieven voor energievoorziening.  Deze energiebronnen  kunnen ook werkelijk op een sociale hygiënische liefdevolle manier worden gebruikt. Vandaar het begrip Liefdevolle  techniek of Morele techniek. Moreel wordt mee bedoeld; innerlijke zelf verworven gevoelens van moraliteit. Dus niet de ons opgelegde moraliteit waar we ons doorgaans onvrij door voelen. 

 

Werkplaats Doelstelling:

- Het creëren van een moreel kern van vrijheid, liefde en bewustzijn. (Mede door een opleiding liefdevolle morele techniek. )


- Het in de wereld brengen van veilige vormen van alternatieve energie voor iedereen van goede wil. Wij beginnen bij ecodorpen, vredesdorpen en aanverwante gemeenschappen. 


- Loskomen van machtstructuren zoals oliemaatschappijen, overheden, banken en aanverwante krachten die in ieder mens werkzaam zijn tot je ze herkent en omvormt.

-Het komen tot werktuigen en apparaten die in nauwe verbinding staan met het innerlijk van de mens. We werken naar een doel ver in de toekomst welke in het verleden al behaald is door John Keeley. namelijk: Een machine die enkel dan werkt wanneer men de juiste innerlijke liefdevolle houding aanneemt. John Ernst Worrell Keeley bauwde vele van deze machines.

Zie  http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely

 

Middelen:

De doelstellingen worden verwezenlijkt door middel van:

- Een 2 jarige opleiding die eerst start als onderzoeksroute..


- Het creëren van een kleine sociale gemeenschap binnen het ecodorp met een kern van minimaal 13 mensen welke voor Peredur werken.

- Het gezamenlijk opzetten van een werkplaats vanuit sociaal kunstzinnige organische vormgeving.


- Het ontwerpen en maken van liefdevolle morele werktuigen en energie zoals kor boven beschreven.  Voor meer informatie zie www.verandering2012.nl