Sociaal Organische vormgeving/bouwstijl. 

Werken met natuurlijke vormen en wetmatigheden .

 

Organische vormen:

 

Organische architectuur is levende vormgeving en de brug naar de levenskrachten in de natuur.

Het is een manier van bouwen waarbij men rekening houd met de natuurwetmatigheden zoals groei en metamorfose. Een organisch huis vormt een zinvol orgaan /organisme voor alle functies vergelijkbaar met een muziekstuk met de juiste tonen, maatsoorten en ritmen.

Organen worden gevormd door krachten die werken achter onze hemellichamen die wij als de 7 planeten kennen. Deze krachten werken in en om ons in de natuur als zichtbaar levende muziek. Ieder mens en iedere activiteit vraagt om een ander gebaar waarbij het gaat om het vinden van de eigen orgaanruimten.

Het vinden van een passende, levende bouwvorm, bij ieders eigen afstemming, zien we als een leuke uitdaging, waardoor het dorp vooral een kunstzinnig samenwerkingsproject is.

We betrekken iedere toekomstige bewoner, deelnemer en omwonende zoveel mogelijk bij het scheppingsproces omdat ieder vanuit eigen woonverleden een ervaringsdeskundige is. In ieder mens leeft een beeld van zijn eigen ruimte ook al is dat soms verborgen.

 

Kunst:

 

In ieder mens is een vonk van het absolute 'Zijn' aanwezig. Wanneer deze vonk erkend wordt, komt hij/zij innerlijk in beweging en zal dit wezenlijke en unieke 'zijn' tot concrete, waarachtige en liefdevolle uitdrukking kunnen komen.

De mens die deze erkenning nog ontbeert blijft compensatie zoeken voor de pijnlijke leegte.

Bij het vinden van deze goddelijke vonk kan een sociaalkunstzinnig proces ondersteuning bieden waarbij ieders unieke, veelal sluimerend verlangen en talenten tot uitdrukking kunnen komen.