Translate Website


by quicktranslation

Het Waterproject.

 

Het Hoe waar Waterhuis

 

Betreft een project met halfondergrondse ruimte waarin een laboratorium voor wateronderzoek, multifunctionele zaal voor lezingen, gebed en meditatieruimte, een kleine keuken en een ruimte voor meditatieve ambachten, zoals boetseren van vloeischalen, spinnen en weven. Met dit waterproject kan levend drinkwater worden gemaakt en geleverd aan de bewoners van een ecodorp of wijk. Verder een speelvijver, schommel, helofytenfilters, kunstwerken in combinatie met morele ethertechniek, waterleidingen enz. 

 

Het waterproject beoogd een meervoudig doel en is, als drager van leven, van belang voor de andere initiatieven binnen en buiten het dorp.  Het vervuilde water uit de omgeving wordt opgepompt en gezuiverd via natuurlijke filters, zoals helofyten en kan daarna gebruikt worden t.b.v. distributie van zuiver water. Tevens dient het waterproject als speel en leerplek voor de kinderen,  educatieve activiteiten en onderzoek naar nieuwe natuurlijke zuiveringstechnieken en levens - energiebronnen.  

klein detail van de maquette.

 

 

 

Maquette in aanbouw.  bijna klaar.

Achtergrond.

 

Het waterproject heeft een grondgedachte, Namelijk; ruimte bieden voor alternatief en praktijk gericht geesteswetenschappelijk onderzoek en educatie met een wetenschap welke het de mens, het gevoelsleven en het hart mee betrekt in het onderzoek. Tevens, levering van gezond en levend drinkwater. Te denken valt aan b.v. stijgbeeldproeven, gevoelsproeven, energetische proeven, organisch onderzoek, wateropstellingen (zoals familieopstellingen) en andere kwaliteitsproeven die in tegenstelling met gangbare wetenschap juist het gevoelsleven betrekken bij het onderzoek. Ecotherapie van Hans andeweg zal een belangrijke rol kunnen gaan spelen binnen het onderzoek en de qualiteitsverbetering van onze levensbron. Daarnaast is er ook ruimte voor gangbare onderzoeksmethoden.

In de multifunctionele kerk/gebedsruimte kan op het water worden ingewerkt om het met liefdeskrachten te vullen/verrijken. Hiervoor zijn er verschillende diensten en handelingen denkbaar die het water als centrum van aandacht hebben. De Mens zelf speelt de centrale rol als nieuwe schepper van onze levenswereld. hoerdoor dragen medewerkers van dit project een grote verantwoording. 

 

Verlevendigd water, meer dan enkel door een apparaat, komt elke groei en ontwikkeling ten goed binnen een project en zelfs voor een groot gebied zoals heel nederland. De bijbehorende living machine en landerijen zullen naar verwachting veel meer productie opleveren door de aanvullende verlevendiging van het water door het waterhuis..


Het waterproject bestaat grofweg uit 5 onderdelen. Te weten;

 

1. infiltratie van het water in het rietveld en de helofytenfilter.

 

2. Zuivering en verlevendigging door ethertechniek.

 

3. Onderzoek en distributie van het water.


4.  meditatieruimte


5. Educatie.