3 De drie pijlers van het dorp:

 

1. Sociaal Organische vormgeving/bouwstijl. 

Werken met natuurlijke vormen en wetmatigheden zoals te zien op de foto’s en in de bijlagen.

 

2. Morele techniek basis voor liefdevol en moreel toegepaste energie.

Hieronder valt b.v. Duurzame Energieopwekking die niet ten koste gaat van ons milieu en zichtbaar, voelbaar en overzichtelijk blijft door kleinschaligheid.

 

3. Innerlijke vrijheid en vertrouwen door toepassing van natuurlijke sociale wetmatigheden waardoor de mens onvoorwaardelijke aandacht kan oefenen. Hierbij maken we b.v. gebruik van gedragen besluitvorming, communicatietechnieken zoals toegepast op Tamera en bestaande communicatietechnieken.